Лалета #2

Лалета #2

Още една снимка на лалетата вкъщи. Всеки път като ги видя и искам да ги снимам и пак, и пак...

Date:

14-04-2009 01:27:23

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 50 mm(75 mm equiv.)
Exposure: 1/30 sec
Aperture: f/3.2
ISO: 100

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Лалета #2

Лалета #2

Още една снимка на лалетата вкъщи. Всеки път като ги видя и искам да ги снимам и пак, и пак...

Date:

14-04-2009 01:27:23

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 50 mm(75 mm equiv.)
Exposure: 1/30 sec
Aperture: f/3.2
ISO: 100

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)