3 Цвята...

3 Цвята...

Date:

12-11-2009 00:36:58

Tags & Categories

EXIF

Camera:N/A
Focal Length: N/A( equiv.)
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • Много як триптих...аз бих сложил червеното в средата :-)))
    Васил Стаменов @ 12-11-2009 10:11:57
Add Comment   View All (1)
3 Цвята...

3 Цвята...

Date:

12-11-2009 00:36:58

Tags & Categories

EXIF

Camera:N/A
Focal Length: N/A( equiv.)
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • Много як триптих...аз бих сложил червеното в средата :-)))
    Васил Стаменов @ 12-11-2009 10:11:57
Add Comment   View All (1)