Парк на Свободата

Парк на Свободата

Първи топъл уикенд в София. И не бяхме единствените излезли на разходка в парка

Date:

14-03-2011 18:23:07

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: N/A( equiv.)
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Парк на Свободата

Парк на Свободата

Първи топъл уикенд в София. И не бяхме единствените излезли на разходка в парка

Date:

14-03-2011 18:23:07

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: N/A( equiv.)
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)