Залез над София - 2

Залез над София - 2

Отново залезът над софия беше впечатляващ. Сигурно заради запрашения въздух, цветовата палитра на небето е толкова богата.

Date:

12-03-2008 18:36:37

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 52 mm(78 mm equiv.)
Exposure: 1/100 sec
Aperture: f/5
ISO: 200

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Залез над София - 2

Залез над София - 2

Отново залезът над софия беше впечатляващ. Сигурно заради запрашения въздух, цветовата палитра на небето е толкова богата.

Date:

12-03-2008 18:36:37

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 52 mm(78 mm equiv.)
Exposure: 1/100 sec
Aperture: f/5
ISO: 200

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)