Март

Март

... Но сега излез и виж как избухна призори пролетта в тази стара вселена навън.

Date:

29-03-2008 13:54:25

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 135 mm(203 mm equiv.)
Exposure: 1/160 sec
Aperture: f/5.6
ISO: 100

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Март

Март

... Но сега излез и виж как избухна призори пролетта в тази стара вселена навън.

Date:

29-03-2008 13:54:25

Tags & Categories

EXIF

Camera:NIKON D80
Focal Length: 135 mm(203 mm equiv.)
Exposure: 1/160 sec
Aperture: f/5.6
ISO: 100

Do you like it?

Share on: facebook icon twitter icon

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)